AÇIKLAMALI İDARİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NÖBETÇİ İDARE MAHMEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

                   Gönderilmek Üzere 

..........NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

  ..........

 

-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

Duruşma İstemlidir

DAVACI                       : Adile Hakarar

                                     Terazi sokak Adalet Apartmanı No: 1 / BOLU 

 

DAVALI                       : İptali istenen işlemi yapan makam

 

DAVANIN KONUSU      : İptal ve Tam Yargı davası 

İPTALİ İSTENİLEN

İDARİ İŞLEM               : İptali istenen işlemin tarih ve sayısı

 

TEBLİĞ TARİHİ           : 12.04.2004

 

DAVANIN İZAHI           :

 

(Bu bölümde dava konusu yapılan idari işlemin hukuka aykırılık nedenleri yazılır.)

 

HUKUKİ SEBEPLER     :  İdari Yargılama Usulü Kanunu, vs.

 

DELİLLER                    :...............

 

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarda açıklanan nedenler  ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile................tarihli................sayılı................konulu işleminin İPTALİNE ve YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .../05/2004

 

 

                                                                                                                      Adile Hakarar

                                                                                                                       Davacı                                                                                                                                                          

EKLER                           :

1) İptal konusu yapılan idari işlem.

2) Belge 2

3) Belge 3

 

Share/Save/Bookmark