E-imza ve Kep Destek Sitesi

www.mersisdestek.com

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği

. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

 

DOSYA NO                        :  ….

 

DAVADAN FERAGAT

EDEN (DAVACI)                : 

 

DAVACI VEKİLİ                 : 

 

DAVALI                              : 

 

DAVALI VEKİLİ                  : 

 

DAVA KONUSU                  :  Davadan feragatimize ilişkin beyanımızın sunulmasından ibarettir.

 

DÖNME NEDENLERİ          :

1.   Mahkemenizde görülmekte olan …/… esas numaralı davada, davalı ……………. nin, müvekkilim ………… adına kayıtlı  .. ada ../…. parsel sayılı ve Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan arsa üzerine yapmış olduğu haksız inşaat nedeniyle el atmanın önlenmesi kararının verilmesi istenilmiş olup dava halen devam etmektedir.

2.   Yukarıda esas numarasını vermiş olduğumuz el atmanın önlenmesine ilişkin bu  davadan feragat ediyoruz. Feragatimize ilişkin iş bu beyanımızın kabulü ile feragat beyanımızın karşı taraf olan davalıya tebliğini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

……/……/200…

Davacı Vekili

Share/Save/Bookmark