E-imza ve Kep Destek Sitesi

www.mersisdestek.com

KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ,RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU,SANIĞIN VEFAT ETMESİ,UYAP,UYAP'TAN ALINAN GÜNCELLENMİŞ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

ILGMEVZUAT: 5237-2860,5320-360,765-3192,765-400,1412-4984, KARARNO: 2007/1845 KARARTARIHI: 19.03.2007

T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi


2006/6995 E.
2007/1845 K.

 • KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ
 • RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU
 • SANIĞIN VEFAT ETMESİ
 • UYAP
 • UYAP'TAN ALINAN GÜNCELLENMİŞ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
 • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 64 ]
 • 5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 342 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 59 ]
 • 1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 321 ]

  "İçtihat Metni"

  Resmi Evrakta Sahtecilik suçundan sanık ................'in yapılan yargılaması sonunda: 765 sayılı TCK'nun 342/1 ve 59/2. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile mahkûmiyetine dair DENİZLİ 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 10.11.2004 gün ve 2002/268 Esas, 2004/441 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 19.10.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelerek gereği görüşüldü:

  16.03.2007 günü UYAP'tan alınan güncellenmiş nüfus kayıt örneğinden sanığın, hükümden sonra 09.01.2005 tarihinde vefat ettiği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nun 64. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesinde zorunluluk bulunması,

  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

  Ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanığın vefat etmesi nedeniyle hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK'nun 64. maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE, 19.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 • 11. Ceza Dairesi 2006/6995 E. 2007/1845 K. ·  KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ·  RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ·  SANIĞIN VEFAT ETMESİ ·  UYAP ·  UYAP'TAN ALINAN GÜNCELLENMİŞ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ·  5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 64 ] ·  5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ] ·  765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 342 ] ·  765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 59 ] ·  1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 321 ] "İçtihat Metni" Resmi Evrakta Sahtecilik suçundan sanık ................'in yapılan yargılaması sonunda: 765 sayılı TCK'nun 342/1 ve 59/2. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile mahkûmiyetine dair DENİZLİ 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 10.11.2004 gün ve 2002/268 Esas, 2004/441 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 19.10.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelerek gereği görüşüldü:

  16.03.2007 günü UYAP'tan alınan güncellenmiş nüfus kayıt örneğinden sanığın, hükümden sonra 09.01.2005 tarihinde vefat ettiği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nun 64. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesinde zorunluluk bulunması,

  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

  Ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanığın vefat etmesi nedeniyle hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK'nun 64. maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE, 19.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Share/Save/Bookmark