E-imza ve Kep Destek Sitesi

www.mersisdestek.com

YILLIK BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

YILLIK BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ

 

ANKARA .../.../....

Bu sözleşme ............................... Ltd. Şti. (Bundan sonra XXX olarak anılacaktır) ile aşağıda unvan ve adresi yazılı müşterimiz .................... A.Ş. arasında .../.../.... Tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık periyodik bakım ve onarım karşılığı verilecek, SERVİS hizmetleri için hazırlanmıştır.

 

1. Bu sözleşme, ekteki BAKIM TAKİP FORMUNDA marka ve modelleri belirtilen ürünler için; normal kullanımından doğan arızaların giderilmesi, yılda 2 kez periyodik bakım hizmeti verilmesi, her türlü işçilik ve servis hizmetlerini kapsar.

 

2. Bu sözleşme hiç bir şekilde müşterinin data sorumluluğunu kesinlikle kapsamaz, fakat bu konuda gerekli eğitim ve destek verilecektir.

 

3. Bu bakım onarım sözleşmesi işletim sistemi (DOS, Novell, NT Server, NT Workstation Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP) ve Microsoft Word, Excel, Outlook dışındaki hiç bir uygulama yazılım desteğini ( VEGA, ETA, LOGO, LİNK vs. ) kesinlikle kapsamamaktadır.

 

4. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında olan servis hizmetlerinde yol, konaklama ve yemek ücreti müşteriye aittir.

 

5. Arızalı cihazlara ABH Merkez ve Şubelerinde veya gerektiğinde kurulduğu yerde bakım ve onarım yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Pazartesi sabahı saat 9:00 dan Cuma saat 17:00 a kadar ki iş saatleri içinde geçerlidir. Tüm çağrılar ARIZA BİLDİRİM FORMU' nun doldurulup (...)................... numaraya fakslanması veya www........com adresindeki formun doldurulması ile yapılacaktır. Yapılan çağrılara en geç 2 saatte müdahale edilir. Arızalı ürünün, arızası 2 iş günü içerisinde giderilmemesi durumunda gerekirse uygun bir muadili ile arıza giderilinceye kadar değiştirilir.

 

6. Müşteri, arızalı parçanın değiştirilmesi durumunda parça bedelini peşin olarak ödemeyi kabul eder.

 

7. Bu bakım onarım sözleşmesi XXX’nin izni olmadıkça başkasına devredilemez.

 

8. Sözleşme süresinin bitiminden bir ay önce taraflar yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Yazılı bildirimde bulunulmadığı zaman sözleşme 1 yıl için yeni fiyatlarla yenilenmiş olur.

 

9. Yıllık Bakım sözleşmesi bedeli KDV dahil ...........................-TL. olup, ............-$ Karşılığıdır.

 

10. İthal gecikmeleri, tahditler, doğal afetler ya da diğer mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, mücbir sebeplerin bitimine kadar ABH garanti ve taahhütlerinden mazur addedilir.

 

11. ................................................................... isimli yetkili kişilerin servis çağrılarına cevap verilecektir.

 

12. İşbu sözleşme 12 maddeden ibaret olup, İhtilaf vukuunda ............... mahkemeleri yetkilidir.

 

XXX :                                                                      Müşteri :

................... Şti                                                        .............................................AŞ

Share/Save/Bookmark